Zgłoszenia oraz informacje dodatkowe

1. Odpłatność 

Konferencja jest nieodpłatna.

2. Liczba uczestników

Liczba uczestników jest nieograniczona. 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia Konferencji. 

4. Zgłoszenia

W celu zgłoszenia udziału w Konferencji wystarczy wysłać e-maila na adres handlowe@umk.pl. 

W wiadomości należy podać wyłącznie stopień naukowy albo tytuł zawodowy, imię i nazwisko oraz afiliację.

5. Termin potwierdzenia uczestnictwa

Organizatorzy potwierdzą uczestnictwo w formie e-maila wysłanego z adresu handlowe@umk.pl. 

6. Certyfikaty

Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat. 

Przyznanie punktów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów zawodowych zależy od stanowiska macierzystych jednostek.

7. Parking

Organizatorzy sugerują skorzystanie z parkingu na terenie kampusu akademickiego Bielany przy ulicy Okrężnej w okolicy pętli tramwajowej i autobusowej. 

Miejsce obrad znajduje się 200-300 metrów od parkingu.

8. Hotel

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z bogatej oferty turystycznej w Toruniu.

Organizatorzy polecają Hotel Akademicki UMK.
Adres: Szosa Chełmińska 83A, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 28 01
Mail: hotel.umk@umk.pl

 

Obowiązki Sekretarza Konferencji zostały powierzone

Pani Dr Aleksandrze Sikorskiej-Lewandowskiej

oraz

Panu Mgr. Mariuszowi Kłodzie. 

Konferencja w Toruniu