Katedra Prawa Handlowego UMK

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Konrad Zacharzewski

Dr hab. Konrad Zacharzewski, adwokat - Kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan ds. Studenckich tego Wydziału (2012 - 2016).

Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii rozproszonego rejestru (blockchain).

Autor dobrze przyjmowanych publikacji naukowych – monograficznych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2012; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015), systemowych (System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH BECK, Warszawa 2016), komentarzowych (Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2014) oraz przyczynkarskich (m.in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, praktycznych aspektów obowiązywania tzw. kodeksów deontologicznych, jak również pionierskich w prawie polskim wypowiedzi nt. bitcoina).

Niemal wszystkie publikacje do pobrania (nieodpłatnie) w formacie pdf. ze strony www.zacharzewski.pl

Praktykę prawniczą wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej dra hab. Konrada Zacharzewskiego z siedzibą w Toruniu.

Stały współpracownik instytucji finansowych (m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy.

Od wielu lat honorowy dawca krwi, wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu". W czasie wolnym oddaje się pasji motocyklowej albo gra na gitarze.

 

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, radca prawny, pracownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UMK w Toruniu.

Absolwentka Wydziału Prawa UMK w Toruniu, Podyplomowych Studiów Prawa Handlowego oraz Studiów Europejskich w Europejskim Centrum Studiów Specjalnych przy UMK w Toruniu.

W latach 2001-2005 obyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, egzamin zawodowy zdała z wynikiem celującym. Została wpisana na listę radców prawnych pod numerem Tr-645. Od roku 2005 nieprzerwanie prowadzi praktykę w zawodzie radcy prawnego, zajmując się obsługą prawną spółek kapitałowych, osób fizycznych będących przedsiębiorcami a także fundacji, stowarzyszeń i zrzeszeń branżowych oraz licznych wspólnot mieszkaniowych.

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska w roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni. Jest uczestniczką i prelegentką licznych konferencji dla praktyków - zarządców nieruchomości. W ramach projektów Okręgowej Izby Radców Prawnych prowadzi zajęcia z podstaw prawa w szkołach podstawowych oraz średnich.

W obszarze zainteresowań naukowych dr Aleksandry Sikorskiej - Lewandowskiej znajduje się prawo handlowe oraz prawo mieszkaniowe. Jest autorką licznych publikacji oraz glos dotyczących tej tematyki.

 

mgr Mariusz T. Kłoda

Ukończył administrację (2006-2011) i prawo (2008-2013) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Praca magisterska pt. „Instytucja absolutorium w prawie polskim", napisana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Mirosława Bączyka, zdobyła nagrodę III stopnia w konkursie prac magisterskich toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji im. prof. dra hab. J. Białocerkiewicza oraz wyróżnienie w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego obronione w roku akademickim 2012/2013. W 2013 r. rozpoczął studia doktoranckie na WPiA UMK w Toruniu.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego i bankowości, prowadzonych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Narodowy Bank Polski (2011 r.) oraz Szkoły Leszka Balcerowicza (2014 r.). Ukończył Kurs Prawa Porównawczego na WPiA UMK w Toruniu (2012 r.).

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. 

 

Publikacje naukowe 

Z pełną lista publikacji naukowych pracowników Katedry Prawa Handlowego UMK można zapoznać się poprzez bazę Expertus oraz Google Schoolar:

Dr hab. Konrad Zacharzewski

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Mgr Mariusz T. Kłoda

 

Strona internetowa oraz media społecznościowe 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Katedry Prawa Handlowego oraz jej oficjalnych profili na Facebook i LinkedIn.

 

 

Konferencja w Toruniu